Bizi Takip Edin:

AR-GE Proje Geliştirme Danışmanlığı

Home AR-GE Proje Geliştirme Danışmanlığı

AR-GE Proje Geliştirme Danışmanlığı

İnnox Denetim’in öncelikli alanlarından biri de şirketinize uygun olan/olabilecek ulusal ve uluslararası Ar-Ge hibe fonlarına yönelik proje geliştirme ve proje hazırlama konularında danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.

Buna bağlı olarak Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, İhracatçılar Birliği Kalkınma Ajansları ile girişimcilerin ve teknoloji şirketlerinin yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmaları süresince ihtiyaç duydukları sermayenin karşılanması amacıyla İnnox Denetim uzmanları ar-ge proje geliştirme kapsamında;

  1. Mevcut iş fikirlerinin hibe fonlarına uygun olup olmadığının analiz edilmesi ve Ar-Ge süreçlerini siz şirketiniz yönetimi ile değerlendirmeye tutulması
  2. Kosgeb, Ekonomi bakanlığı, TUBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarına ait proje destekleri ile yine diğer kamu kuruluşlarına ait destek başvuru dosyalarının hazırlanması
  3. Şirketinize uygun olan veya yapılacak değerleme süreçleri sonrası uygun olabilecek, projelerin süreçlerinin yönetilip organize edilmesi,

Ayrıca, ar-ge projelerinin onaylanması durumunda dönemlik Mali ve Teknik ilerleme raporlarının hazırlanması sürecinde de yine İnnox Denetim uzmanları danışmanlık desteği sunmaktadır.

Bahsi geçen hizmetlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.

  1. Ar-Ge Değerleme:

İnnox Denetim olarak, girişimci ve işletmelerin sahip olduğu iş fikirlerine ilişkin teknolojik, mali ve ekonomik fizibilite ile Ar-Ge değerlemesi yapılarak iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası hibe fonlarına uygunluğu tespit edilir, avantaj ve dezavantajları ile geliştirilmesi gereken yönleri belirlenir. Bu sayede girişimci ve işletmelerin hibe fonlarından en hızlı ve en doğru biçimde faydalanabilmeleri sağlanmaktadır.

  1. Proje Geliştirme ve Yazım Danışmanlığı:

Ar-Ge Değerlemesi yapılan ve uygun hibe fonu tanımlanan iş fikrinin ilgili hibe programına sunulması için proje başvuru dökümanının oluşturulması gerekmektedir. İnnox Denetim uzmanları, ilgili hibe programının önceliklerini göz önüne alarak iş fikrinizi en yalın ve anlaşılır şekilde anlatan proje metnini yazar, patent araştırması, literatür ve sektör incelemesi neticesinde elde ettiği destekleyici dökümanları da kullanarak geniş kapsamlı bir proje dosyası hazırlar.

  1. Onay Sonrası Raporlama Hizmetleri:

Ulusal ve Uluslararası Hibe fonlarınca desteklenen projelerin yürütülmesi sürecinde gereken aylık ve dönemsel olarak mali ve teknik ilerleme raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda İnnox Denetim uzmanları, ilgili hibe programlarının yasal mevzuat ve mali uygulama esaslarını göz önüne alarak projenize ilişkin mali ve teknik raporları hazırlar, Yeminli Mali Müşavir onay süreçlerini yönetir ve fon kurumuna raporların sunumunu yapar.

ANALYZE YOUR BUSINESS

ANALYZE YOUR BUSINESS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BUSINESS STRATEGIES

BUSINESS STRATEGIES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.