Bizi Takip Edin:

Blog

Home Blog

Okul Masrafları Vergiden Düşer mi?

Ülkemiz kanunları dahilinde gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi bulunmaktadır. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarına gelir adı verilir. Ticari kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar gelir kapsamına girer. Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesi kapsamında gelir vergisi beyannamesinde […]

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Ar-GE Kanununda Değişiklikler Yapıldı

3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. 7263 Sayılı Kanun ile temelde; Ar- Ge ve yenilik sistemini günün ihtiyaç ve koşullarına daha uygun hale getirmek amacıyla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin […]

17/12/2020 TARİHLİ 31337 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Söz konusu karar ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: Kararın 11’inci maddesinde değişiklik yapılmış ve yeni bent eklenmiştir. Kararın 17’nci maddesine yeni bentler eklenmiştir. Kararın 19’uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Karara Geçici […]

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK HİBE DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI!

22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar kapsamında; koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Desteklenecek Giderler: Destek programı kapsamında hibe desteği; […]

YURTDIŞI KİRALAMA İŞLEMLERİ UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

Yurtdışından yapılan kiralama işlemleri “Ticari kiralama” ve “Finansal kiralama” olarak iki ana başlıkta ele alınarak ithalat kapsamında ele alınacaktır. FİNANSAL KİRALAMA NE DEMEK? Bilindiği gibi Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine, […]

TEKNOPARKLAR VE AR-GE, TASARIM MERKEZLERINDE ÖNEMLI DEĞİŞİKLİKLER

Sayın İlgili, Ar-Ge kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda değişiklikler öngören kanun tasarısı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sunuldu. Kanunun Resmi Gazete ‘de yayımlanmasıyla son halini alacak düzenlemelerin detayını paylaşıyor olacağız. Komisyonda yer alan tasarının […]

FATURA, SEVK İRSALİYESİ VE DİĞER VESİKALAR HAKKINDA HUSUSLAR

İşletmeler V.U.K. ‘na göre tuttukları defterlerde yer alan üçüncü şahıslarla olan ticari işlemlerini belgelemek (tevsik etmek) zorundadırlar. Vesikalar, mükellef açısından beyanın doğruluğunu gösteren bir ispat aracı olduğu gibi, vergi idaresi açısından da vergi denetimlerinde aranan belge olmaktadır. V.U.K. ‘na göre bu belgeler belli şekil ve şartlara bağlanmıştır (vesikaların noter onaylı olması veya maliye bakanlığınca anlaşmalı […]

Debit Note (Borç Dekontu) ve Credit Note (Alacak Dekontu) VUK Karşısındaki Durumu

Konuya giriş yapmadan önce belirtilmesi gereken ve biliniyor ki; Ülkemizde müşteri firma tarafından alınan bir malın iadesi olarak, satıcıya geri verilmesi durumunda iade faturası kesilir. İadesi yapılan mal kısmen olabileceği gibi, tamamı da iade edilebilir. Tabii anlatılan bu işlemler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İade faturası yasal mevzuata aykırı olmayacak şekilde ve satıcıya hitaben […]